Προσωπικά Στοιχεία Αίτησης

Α Ι Τ Η Σ Η

συμμετοχής στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα της ΟΣΕΓΟ


Επίθετο Όνομα Πατρώνυμο
Διεύθυνση Περιφέρεια Π.Ενότητα
Πόλη Ταχ. Κώδικας ΔOY
ΑΔΤ Τράπεζα ΙΒΑΝ
Ασφ.Ταμείο Α.Μ.Α. ΑΜΚΑ
Τ.Σταθερό Τ.Κινητό e-mail
Γνώσεις Επαγγ.Εμπειρία Ξ. Γλώσσα
Συμ.στο(α) πρόγραμμα(τα) ΗμερομηνίαΑποστολή Συστημένης Επιστολής Φωτοτυπίων με όλα τα παραπάνω στοιχεία, μεχρι 5 το πολύ ημέρες, μετα την υποβολή στην διεύθυνση της ΟΣΕΓΟ Δεληγιάννη 24 Τ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ (Περιοχή Μουσείο) τηλ. 2105229232