Σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας»

Διαβάστε εδώ την αναλυτική προκήρυξη για τις θέσεις

Διαβάστε σύμβαση.1  σύμβαση.2 τις συμβάσεις μίσθωσης έργου 

 

 

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ:

 

Ανακοινώνει

 

ότι ενδιαφέρεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπαγια τη συμμετοχή τους ως μέλη της ομάδας υλοποίησης του Υποέργου (Α/Α 1) «Διαχείριση, παρακολούθηση και δημοσιότητα του έργου» της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002997, σύμφωνα με  τις παρακάτω προδιαγραφές:

 

A/A

Κατηγορία Στελέχους

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

Καθήκοντα στο Πλαίσιο του Έργου

1

Έμπειρος Σύμβουλος

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου

Υπεύθυνος παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου

2

Έμπειρος Σύμβουλος

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου

Υπεύθυνος παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Γραπτή πρόταση για τα παρακάτω
    • Η κατανόηση του περιβάλλοντος του έργου και των ιδιαίτερων απαιτήσεων
    • Η πρόταση του υποψηφίου για τον  τρόπο οργάνωσης-διοίκησης - διαχείρισης του έργου
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει τη θέση που επιλέγει και  ότι τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και τα υποβαλλόμενα στοιχεία τεκμηρίωσης είναι αληθή και ακριβή.
  4. Βεβαιώσεις εργοδοτών με αναφορά στα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα έργα, ή και ΔΠΥ, ή και συμβάσεις κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εντός σφραγισμένου φακέλου που θα αποσταλεί ταχυδρομικά ή με courierστην παρακάτω διεύθυνση:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 24

Ταχ. Κώδικας: 10682

Πληροφορίες : ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Τηλέφωνο : 2105229232

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

είτε με αποστολή της μέσω emailστην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεωνΗ προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα πέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)

και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του φορέα μας (http://www.osego.gr).

 


Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Μιχαήλ Παλαιολόγου

 

Δευτέρα
20
Μαΐου
2019
Ανατ.: 05.15
Δύση: 19.29
Σελήνη
17 ημερών
Θαλελλαίου, Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ οσίων, Ανακομιδή και μετακομιδή λειψάνου του αγίου Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας