Δελτίο Τύπου

Η Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.) στο πλαίσιο ενημέρωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών για την Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στις Αγροτικές Οργανώσεις της Χώρας», πραγματοποίησε την εβδομάδα 09/03-13/03 θεματικές συναντήσεις εργασίας (workshop) στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας. Το προηγούμενο διάστημα πργαματοποιήθηκαν με επιτυχία ενημερωτικές εκδηλώσεις στα Ιωάννινα και στην Θεσσαλονίκη.


Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εργασίας συζητήθηκαν εμπειρίες και καλές πρακτικές από την υλοποίηση ανάλογων δράσεων για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των δυνητικών ωφελούμενων, παρουσιάστηκε το σχέδιο υλοποίησης της Πράξης και οι ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης, ενώ παράλληλα τονίστηκαν οι σύγχρονες τάσεις/προκλήσεις στον αγροδιατροφικό κλάδο σε συνδυασμό με ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων, με τη συμμετοχή της διοίκησης της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο., των στελεχών της πράξης, των τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο αγροδιατροφικό κλάδο, δυνητικών ωφελούμενων (εργαζόμενοι) καθώς και τοπικών θεσμικών φορέων.

Η Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στις Αγροτικές Οργανώσεις της Χώρας», υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και περιλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης (Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων, Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων) και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024. Ωφελούμενοι της Πράξης  είναι 1.250 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. στην ιστοσελίδα της ΟΣΕΓΟ: https://katartisi.osego.gr μέχρι και τη Δευτέρα 30/03/2020 μετά από σχετική παράταση.

 

 

 

espa teliko