07/12/2020

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Β' ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας»

Κωδικός MIS: 5002997

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Δικαιούχος:

Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας

(Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.)

 

Η Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΣΕΓΟ), ως Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης

της Πράξης : <<Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας>>

(κωδικός MIS: 5002997), προκηρύσσει Β' Κύκλο υποβολής αιτήσεων για υποψήφιους ωφελούμενους.

  

Όλες οι πληροφορίες εδώ

Είσοδος στην πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων.