Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στις Αγροτικές Οργανώσεις της Χώρας» κωδικός MIS: 5002997,

σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων της υπ'αρ. 70/11-12-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησης σας μπορείτε να το δείτε εδώ όπως επίσης και εδώ