06/11/2020

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ:

Ανακοινώνει 

 

ότι ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου του Υποέργου (Α/Α 1) «Διαχείριση, παρακολούθηση και δημοσιότητα του έργου»

της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002997,

σύμφωνα με  τις παρακάτω προδιαγραφές:

 

A/A

Κατηγορία Στελέχους

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

Αμοιβή

Καθεστώς απασχόλησης

1

Στέλεχος παρακολούθησης Φ.Α.

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/04/2021. Σε περίπτωση που κατά την υπογραφή της σύμβασης δεν συμπληρώνονται 11,10 μήνες μέχρι την λήξη του έργου, θα υπογραφεί σύμβαση ορισμένου χρόνου με διάρκεια μέχρι την λήξη του έργου με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης της πράξης. Σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης, το επιπλέον οικονομικό αντικείμενο υπολογίζεται με βάση το προυπολογισμένο κόστος ανθρωπομήνα.

Η αμοιβή για την εκτέλεση της σύμβασης δύναται να ανέλθει (ανάλογα με την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης) έως το ποσό των 11.988,00€ (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών), που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμένη απασχόληση 11,10 ανθρωπομηνών (11,10 Α/Μ). 

Σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου εξαρτημένης εργασίας

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

                                                                                                                            1. Βιογραφικό σημείωμα.

                                                                                                                            2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει τη θέση που επιλέγει

                                                                                                                                και ότι τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και τα υποβαλλόμενα στοιχεία τεκμηρίωσης είναι αληθή και ακριβή.

                                                                                                                            3. Αποδεικτικά εμπειρίας, τίπλων σπουδών και ξένων γλωσσών

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εντός σφραγισμένου φακέλου που θα αποσταλεί ταχυδρομικά

ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 24

Ταχ. Κώδικας: 10682

Πληροφορίες : Βαγγέλη Αντουέλα

Τηλέφωνο : 2105229232

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

είτε με αποστολή της μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα πέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)

και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του φορέα μας (http://www.osego.gr).

 

Διαβάστε  εδώ  την αναλυτική προκήρυξη

Διαβάστε  εδώ  τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

 

Πρόεδρος Δ.Σ.

 Τζελέπης Μιχάλης