27/05/2021

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων

στις Αγροτικές Οργανώσεις της Χώρας» κωδικός MIS: 5002997,

σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε

το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων της υπ'αρ. 1587/07-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

 

Το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησης σας μπορείτε να το δείτε εδώ και εδώ

 

espa teliko