ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΦΟΡΕΙΣ

 

Ιστοσελίδες Υποστηρικτικών φορέων της ΓΣΕΕ


Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ)
Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ)
Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ)

Ιστοσελίδες Συνδικαλιστικών Οργανώσεων


Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ)
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ)
Εργατικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ)
Εργατικό Κέντρο Λάρισας
Εργατικό Κέντρο Κοζάνης
Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ)
Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων (ΟΒΕΣ)
Ομοσπονδία Επιχειρησιακών Σωματείων Ιδιωτικών Καζίνο (ΟΕΣΙΚ)
Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ)
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ)
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ)
Ομοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών (ΟΠΑΜ)
Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ)
Ομοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδας (ΟΜΥΠΑΕ)
Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας (ΟΦΕ)
Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή-Διυλιστήρια και τη Χημική Βιομηχανία (ΠΟΕΠΔΧΒ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών (ΠΟΕEΠ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού & Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕΥΤΕ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών (ΠΟΙΕ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών (ΠΟΛ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών & Γεωτρυπανιστών Ελλάδας
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού ΕΡΤ (ΠΟΣΠ-ΕΡΤ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ)

Ιστοσελίδα της τριτοβάθμιας οργάνωσης δημοσίων υπαλλήλων


Ανωτάτη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)

Ιστοσελίδες Εργοδοτικών Οργανώσεων


Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)

Ιστοσελίδες Κυβέρνησης - Οργανισμών


Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠΑΚΠ)
Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ)
Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)
Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ)
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)

Ιστοσελίδες Διεθνών Συνδικαλιστικών Συνομοσπονδιών


International Trade Union Confederation
ETUC - European Trade Union Confederation
Global Unions
TUAC - Trade Union Advisory Committee to the OECD

Ιστοσελίδες Διεθνών Συνδικαλιστικών Κλαδικών Ομοσπονδιών


EI - Education International
International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers’ Unions (ICEM)
ICEM NARO - ICEM Γραφείο Βόρειας Αμερικής
IFBWW - International Federation of Building and Wood Workers
IFJ - International Federation of Journalists
IMF - International Metalworkers Federation
ITF - International Transport Workers Federation
ITGLWF - International Textile, Garment and Leather Workers
IUF - International Union of Food Workers (including agriculture, hotel, etc.)
PSI - Public Services International
Union Network International

Ευρωπαϊκές Συνδικαλιστικές Κλαδικές Ομοσπονδίες


EPSU - European Public Services Unions
EFBWW/FETBB European Federation of Building and Woodworkers
ETF - European Transport Workers' Federation
Eurocadres
ETUF-TCL/FSE-THC European Trade Union Federation - Textiles Clothing and Leather