Τρίτη
25
Σεπτεμβρίου
2018
Ανατ.: 06.16
Δύση: 18.19
Πανσέληνος
Ευφροσύνης οσίας, Τάττης μάρτ.

|